Trường ĐH GTVT tham gia triển lãm giáo dục tại Lào

  • Posted on: 6 July 2016
  • By: ctctsv

Triển lãm giáo dục Việt Nam và Diễn đàn về hội nhập quốc tế lần đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phối hợp tổ chức tại Viêng Chăn. Trường Đại học Giao thông vận tải đã cử đoàn cán bộ tham gia sự kiện này.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường ĐHGTVT và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2)

  • Posted on: 18 November 2015
  • By: admin

 Ngày 14/11/2015, Trường Đại học GTVT đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống  và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2).

Trang