Phiếu điều tra sinh viên sau tốt nghiệp | Cựu sinh viên UTC

Phiếu điều tra sinh viên sau tốt nghiệp


PHIẾU ĐIỀU TRA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Kính gửi các Anh/Chị cựu Sinh viên!

Nhằm giúp cho Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội - Xin các cựu SV của Trường vui lòng điền vào phiếu điều tra.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

B. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC CỦA NHÀ TRƯỜNG

CÁC Ý KIẾN KHÁC

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!